Błogosławiona Marianna Biernacka

Obelisk poświęcony bł. Mariannie Biernackiej

BŁOGOSŁAWIONEJ
MARIANNIE BIERNACKIEJ
CÓRCE ZIEMI LIPSKIEJ, KTÓRA 13. VII. 1943 R.
Z MIŁOŚCI KU BLIŹNIM
ZŁOŻYŁA W OFIERZE SWE ŻYCIE.
DNIA 13. VI. 1999 R. W WARSZAWIE
OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
WYNIÓSŁ JĄ DO CHWAŁY OŁTARZA.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LIPSKA - 1983 R.
PARAFIA LIPSK - 1999 R.

2019  Witryna poświęcona Błogosławionej Mariannie Biernackiej   globbers joomla templates